Обществена поръчка по ЗОП № 025/05.08.2015г.

 

 

Предмет: “Доставка на резервни части за главни корабни двигатели и дизел генератори”

 

11.08.2015 – Покана и приложения

 

31.08.2015 – Протокол

 

04.09.2015 – Договор

 

– Извършено плащане за извършена доставка по договор през м. септември 2015 г. по фактура на стойност 44633.50 лв. с ДДС.

 

– Извършено плащане за извършена доставка по изпълнен договор през м. октомври 2015 г. по фактура на стойност 3286.94 лв. с ДДС.

 

Приключена

Публикувано на 10.08.2015 в 11:04:59