Обществена поръчка по ЗОП № 018/20.07.2015г.

 

 

Предмет: “Доставка на ламинирани ПДЧ, съгласно приложение №1”

 

21.07.2015 – Покана (АОП 9044040)

 

21.07.2015 – Приложения

 

28.07.2015 – Във връзка с постъпило запитване от фирма се дават следните пояснения:
                     

                        1.В приложението към публичната покана не е посочен номер на ПДЧ и ХДВ,

                          

                           защото това ще насочи към конкретен производител, а това е забранено по ЗОП.
                    

                        2. Нямаме конкретни изисквания за структурата на плоскостите (фладер, шагре и т.н.)

                       

                        3. Може да се предложат плоскости с приблизителни размери.

 

14.08.2015 – Протокол

 

27.08.2015 – Договор

 

Извършено плащане по договор № 4628/21.08.2015 г. не основание фактура № 0000016571/31.08.2015 г. на фирма Трейдхо ЕООД.

Публикувано на 20.07.2015 в 12:04:30