Обществена поръчка по ЗОП № 019/20.07.2015г.

 

 

Предмет: “Доставка на спасителни средства за вертолет”

 

21.07.2015 – Покана (АОП 9044048) и приложения

 

07.08.2015 г. – Протокол

 

20.08.2015 г. – Поради получен отказ за сключване на договор от определения изпълнител на ОП №1, изпълнението на позицията е възложено на класирания на второ място участник.

 

04.09.2015 г. – Договор

 

– Извършено плащане за изпълнен договор през м. декември 2015 г. по фактура на стойност 26848,00 лв. с ДДС.
 

 

Приключена

Публикувано на 20.07.2015 в 11:51:39