Обществена поръчка по ЗОП № 020/27.06.2014г.

 

Предмет: Ресертифициране на авариен радиомаяк CRASH POSITION INDICATOR (CPI) 503-16 на вертолети “Пантер” – 3 комплекта – 9033080

 

Покана 9033080

 

Приложение 1 към покана 9033080

 

Договор

 

Приключена

Публикувано на 08.10.2014 в 20:21:26