Обществена поръчка по ЗОП № 010/07.03.2014г.

 

Предмет: “Извозване на смет” – извозване на разделно събрани отпадъци от военни формирования от ВМС – 9026885

 

Покана 9026885

 

Приложение 1 към покана 9026885

 

Приложение 2 към покана 9026885

 

Договор

 

Плащане по Договор № 3779/03.07.2014 г:

 – 72,00 лв. (седемдесет два лв.) до м. октомври

 

Плащане по Договор № 3779/03.07.2014 г:

– 28,80 лв. (двадесет осем лв. и 80 ст.) за м.ноември

 

Плащане по Договор № 3779/03.07.2014 г:

– 284,40 лв. (двеста осемдесет четири лв. и 40 ст.) за м. февруари 2015 г.

 

Плащане по Договор № 3779/03.07.2014 г:

– 183,60 лв. (сто осемдесет три лв. и 60 ст.) за м. октомври 2015 г.

 

Плащане по Договор № 3779/03.07.2014 г:

-151,20 (сто петдесет един лв. и 20 ст.) плащане за месец ноември 2015 г.

-57,60 (петдесет седем лв. и 60 ст.) плащане за 2016 г.

Публикувано на 08.10.2014 в 20:13:50