Обществена поръчка по ЗОП № 004/14.02.2014г.

 

Предмет: Изпомпване и извозване на сантинни води – 9026557

 

Покана 9026557

 

Приложение 1 към покана 9026557

 

Приложение 2 към покана 9026557

 

Приложение 3 към покана 9026557

 

Приложение 4 към покана 9026557

 

Приложение 5 към покана 9026557

 

Приложение 6 към покана 9026557

 

Приложение 7 към покана 9026557

 

Договор 1

 

Договор 2

 

Извършени плащания по договор № 2404/09.05.2014 г.:

 

– по фактура от 12.08.2014 г. на стойност 3 785,60 лв. с ДДС 

 

– по фактура от 20.11.2014 г. на стойност 3 985,60 лв. с ДДС

 

– по фактура от 27.05.2015 г. на стойност 3 478,40 лв. с ДДС 
 
 
– по фактура от 30.11.2015 г. на стойност 4 289,60 лв. с ДДС 
 
 
– по фактура от 01.12.2015 г. на стойност 331,20 лв. с ДДС 
 
 

– по фактура от 14.12.2015 г. на стойност 1 355,20 лв. с ДДС

 

Извършени плащания по договор № 2379/08.05.2014 г.:

 

– по фактура от 18.06.2014 г. на стойност 1 400,00 лв. с ДДС 

 

– по фактура от 29.09.2014 г. на стойност 900,00 лв. с ДДС 

 

– по фактура от 10.12.2014 г. на стойност 1 400,00 лв. с ДДС

Публикувано на 08.10.2014 в 20:11:20