Архив за 2022 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

 
Вътрешни правила относно управление цикъла на обществените поръчки във ВМСОбявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Ремонт на турбо-компресорни агрегати и преглед на горивната система на 2 бр. главни двигатели тип DETROIT DIESEL GM 16V-149T на моторен влекач „Мизар“ с б.№ 225”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.11.2022 г. Енчо Илиев

 

052/552-479

ИЗТЕГЛИ

изпълнена

„Доставка на медицинска апаратура ” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.08.2022 г.    

Енчо Илиев

052/552-479

Изтегли

изпълнена

„Доставка на навигационна техника на мка борд. №221 и мка борд. №222 и многоканален GPS с DGPS канал на укс борд.№206” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.06.2022 г. Енчо Илиев

052/552-479

Изтегли

изпълнена

“Ремонт на електро-компресор „2S1-75S” на танкер-бункировчик „Балчик“ от състава на военно формирование 28580-Варна”
обществена поръчка чл.20 ал. 4 от ЗОП Военно формирование 34400, до17:00 часа на 30.11.2023 ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

ПОКАНА

ИЗТЕГЛИ

„Доставка на система за зареждане на пожарогасители” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП  Военно формирование 34400-Варна 17:00 часа на 24.11.2023 г. Камелия Калчева

052/552-325

ПОКАНА

ИЗТЕГЛИ 

„Доставка и монтаж на водоподготвителна инсталация на парова централа във военно формирование 32140 – Варна”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 28.11.2023

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

ИЗТЕГЛИ 
Авариен доков ремонт на рейдови буксир „Ботев“, борд. № 212”
обществена поръчка чл. 20, ал.6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 23.11.2023 г. Енчо Илиев

052/552-479

ИЗТЕГЛИ
„Дефектация и определяне на техническото състояние на главен двигател тип A-RUB 215×12 на минен ловец „Места“  с бордови номер 31 от състава на военно формирование 56080 – Варна”
обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, до17:00 часа на 24.11.2023 Ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

ИЗТЕГЛИ

Покана

Подмяна на гумени тампони на дизел генератори „Isotta Franschini Motori – V1312T2ME №4 на фрегата „Верни“ от състава на в.ф. 22480 – Бургас“
обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17:00 часа на 24.11.2023 Ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

ИЗТЕГЛИ

Покана

„Доставка и монтаж на турбокомпресорни агрегати на моторен влекач „Мизар“ б.№225”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 19.10.2023 г. Енчо Илиев

052/552-479

ИЗТЕГЛИ
Ремонт на водоопреснителна установка „Bluewave N.R.O 500-RM-Navy“ монтирана на минен ловец Струма”
обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 26.10.2023 г. ц.сл. Здравко Кукуянов

052/552471

ИЗТЕГЛИ

Покана

Изменение срок

„Извършване на авариен ремонт на дизел-генератор “Isotta Fraschini Motori- V1312T2ME” №3, на фрегата „Дръзки” борд.№41”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 05.10.2023 г. Енчо Илиев

052/552-479

ИЗТЕГЛИ
„Доставка и монтаж на турбокомпресорни агрегати на моторен влекач „Мизар“ б.№225”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 14.09.2022 г. Енчо Илиев

052/552-479

ИЗТЕГЛИ

Прекратена!

Ремонт и поддръжка на алармена система против проникване, изградена във военно формирование 32140-Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 28.07.2023 г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Условие за участие
„Ремонт сгради във в.ф. 34410”.
обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до16.45 часа на 28.07.2023 ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

 

ИЗТЕГЛИ

Покана

„Ремонт на хранилища №25 във в.ф. 44320”
обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до16.45 часа на 22.06.2023 ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

ИЗТЕГЛИ

Покана

„Доставка на комуникационен шкаф с понижени електромагнитни излъчвания”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 26.05.2023 г. ц.сл. Здравко Кукуянов

052/552-471

ИЗТЕГЛИ 
„Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане за лаборатория за анализ на ГСМ”
обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.45 часа на 25.05.2023 ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

ИЗТЕГЛИ

Покана

„Разширение на алармена система против проникване (АСПП) и система за контрол на достъпа (СКД) за помещение № 2008 на сграда № 2 и помещение № 133а на сграда № 1, изградени във военно формирование 34400 – Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Задължителен  оглед от 30.05.2023 г.  Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.06.2023 г. 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

ИЗТЕГЛИ
„Изграждане на системи за физическа сигурност в помещения на военно формирование 38920 – Варна“
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Задължителен  оглед от 10.05.2023 г. до 12.05.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.05.2023 г. 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

ИЗТЕГЛИ
„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармена система против проникване, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система), изградени във военно формирование 28430-Варна”.
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Задължителен  оглед от 04.04.2023 г. до 06.04.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.04.2023 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

ИЗТЕГЛИ
„Ремонт и поддръжка на пожароизвестителна система, изградена в помещение 1304 във военно формирование 34400-Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Задължителен  оглед от 04.04.2023 г. до 06.04.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.04.2023 г. 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

ИЗТЕГЛИ
„Сервизно обслужване и подръжка на пожароизвестителните (ПИС) и пожарогасителни системи (ПГС), изградени във военно формирование 26800–Варна и военно формирование 54830–Варна по проект 9СМ80092-04” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП Задължителен  оглед от 10.01.2023 г. до 13.01.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.01.2023 г. подп. Любомир Арнаудов

 

052/552-472

ИЗТЕГЛИ
„Доставка на високонапорни помпи за противопожарни нужди във в.ф. 32140- Варна”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.11.2022 г. Здравко Кукуянов

052/552-471

ИЗТЕГЛИ
„Изготвяне на проект за обект „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване акваторията на вмб Варна, ВР 1318” обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.11.2022 Велико Трифонов

052/552467

Покана

изтегли

„Инвеститорски контрол на обект „Ремонт на желязо-ребрени конструкции във в.ф. 32300”.
обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 21.11.2022 Военно формирование 34400, до17.00 часа на 21.11.2022  

Изтегли 

Покана

 

„Ремонт на желязо-ребрени конструкции във в.ф. 32300”.
обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Задължителен оглед от

07-11.11.22

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 21.11.2022 Ц.сл. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Покана

„Доставка на бинокли за нощно виждане”
обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.11.2022 г. Атанас Пармаксъзов

052/552-475

Изтегли
„Доставка на пожарогасителни и пожарозащитни средства във военно формирование 32140 – Варна ”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.11.2022 г. Здравко Кукуянов

052/552-471

Изтегли
„Проектиране, доставка и монтаж на структурно-кабелна система за комуникационни и информационни услуги във в. ф. 34400”
обществена поръчка по чл.20, ал.4 на ЗОП Задължителен оглед от 21-22.11.2022 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.11.2022 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Доставка на морски товарен контейнер, 20 фута”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 17.10.2022  г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Доставка на бинокли за нощно виждане”. обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 05.09.2022   Полк. Атанас Пармаксъзов

052/552467

ПРЕКРАТЕНА

Покана

Приложения

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 54830-6-Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 17.08.2022 г. Военно формирование 34400, до17.00 часа на 17.11.2022  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегляне
ОП №3 „Доставка на подводен ултразвуков дебеломер” от обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти за работа под вода“
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 26.08.2022

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли
„Доставка на швартови буй за рейдово оборудване“ – 4 бр. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.08.2022  г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Доставка на морски товарен контейнер, 20 фута”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП

 

  Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.08.2022  г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Изграждане на пожароизвестителна система в сградата на центъра за радиотехническо наблюдение във военно формирование 32140-Варна”
обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 31.08.2022  г.   Цанка Станева

 

052/552-471

Изтегли
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор, изграждане и гаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение във войскови райони на в.ф. 32 300“
обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП   Срок за оглед  – от 23.06.22г. до 29.06.22 г. вкл.

Срок за подаване на оферти – от 30.06.22г.  до 06.07.22 г. вкл. от 8:30ч. – 17:00 ч.

  Камелия Калчева

052/552-325

Покана

Приложения

„Доставка на автономни захранвания във военно формирование 32300 – Варна”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 10.06.2022

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли
„Разширение на алармена система против проникване (АСПП) и система за контрол на достъпа (СКД) за помещение № 2008 на сграда № 2 и помещение № 133а на сграда № 1, изградени във военно формирование 34400 – Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 02.06.2022 г.    

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Прекратена
„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.06.2022 г. Цанка Станева

052/552-471

Изтегли
„Изграждане на алармена система против проникване (АСПП) и пожароизвестителна система в помещения на фрегата „Верни“ с бордови номер № 42 от военно формирование 22480 – Бургас“
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 02.06.2022 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.09.2022 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Доставка на система за зареждане на пожарогасители” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17:00 часа на 03.06.2022 г. Камелия Калчева

052/552-325

Покана 

Приложения

„Ремонт на дежурни стаи и сървърни помещения във в.ф. 54960 – Бургас” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП заявление за оглед  17:00 ч на 04.05.2022г.  Военно формирование 34400, по допълнително определен и обявен срок   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Ремонт на покрив на административна сграда във в.ф. 32300-23 Маслен нос” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.00 часа на 09.05.2022   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Ремонт на административна сграда във в.ф. 32300-13 Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.00 часа на 04.05.2022   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Доставка на автономни захранвания във военно формирование 32300 – Варна ” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.05.2022 г. Любомир Арнаудов

 

052/552-472

Прекратена
„Изграждане на алармени системи против проникване (АСПП) и пожароизвестителни системи в помещения на минен ловец „Цибър“ с бордови номер 32 и минен ловец „Струма“ с бордови номер 33 от военно формирование 56080 – Варна“
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 20.04.2022 г. Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 09.08.2022 г.   

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Разширение на алармена система против проникване (АСПП) на помещения №4, №5, №11 и №12 на сграда №1, изградена във военно формирование 32890-Бургас”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.04.2022 г. Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 09.08.2022 г.   

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 34400 – Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 08.03.2022 г.    

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Възложена
Ремонт на административна сграда във военно формирование 32300 – 11 Шабла“ обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 04.11.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

Ремонт на сграда във войскови район Галата от състава на военно формирование 32300 (гаражни клетки)”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 04.11.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на хранилище №7 във в.ф. 32020 – Варна”.

обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 18.10.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на хранилище №2 във в.ф. 26420 Росен скат” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 18.10.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на противопожарно депо на в.ф. 44320 – Сенокос” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 13.10.2021 г.
  Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на покрив на щабна сграда във в.ф. 36940 – Чайка” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 13.09.2021 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Доставка на резервни части за главни двигатели” обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 24.09.2021 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

Изменения ОП2

„Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на  

02.06.2021 г.

  подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

Възложена
„Изготвяне на експертна оценка за състоянието на пунктовете за базиране Варна и Бургас. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 07.06.2021 г.   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Доставка на облекло за безопасни условия на труд през 2021 г.”. обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

17.00 часа на

27.05.2021 г.

  Ивелин Краев

052/552471

Изтегли
„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 26800-Варна и военно формирование 54830-Варна по проект 9СМ80092-04” Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

17.00 ч. на 27.04.2021 г.

Военно формирование 34400-Варна;

17.00 часа на

05.07.2021 г.

  подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Възложена
„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400  гр. Варна

17.00 ч. на 26.04.2021 г.

  подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Възложена
„Ремонт на щабна сграда на в.ф. 28430-Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр. Варна

17.00 ч. на 08.03.2021 г.

    подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Прекратена
„Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 26.11.2020 г..   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

Доставка на медицинска техника и оборудване за водолазни нужди” по обособени позиции:

ОП №1 „Доставка на портативен автоматичен външен дефибрилатор“;

ОП №2 „Доставка на апарат за ултразвукова диагностика и детекция на емболи“;

ОП №3 „Доставка на сегментен анализатор за измерване на мазнините в тялото“;

ОП №4 „Доставка на портативен осмометър за урина“;

ОП №5 „Доставка на безжичен видеотоскоп“

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 20.10.2020 г.

  Ивелин Краев

052/552471

 

Изтегли
„Доставка на резервни части за главен корабен двигател „А-RUB 215×12”, за минен ловец „Цибър” от състава на военно формирование 56080 – Варна“ обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3 и ал.5 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 23.09.2020 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация, изградени във в.ф. 32890-Бургас”
Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

17.00 ч. на 15.09.2020 г.

Военно формирование 34400-Варна,  18.00 часа на 02.11.2020 г.   подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Възложена
„Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”
Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

17.00 ч. на 01.09.2020 г.

Военно формирование 34400 гр.Варна

17.00 ч. на 21.10.2020 г.

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Възложена
„Доставка на медицинска техника и оборудване за водолазни нужди” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП    в.ф. 34400-Варна

 

17.00 на 13.07.2020 г.

  ц. сл. Ивелин Краев

 

тел. 052/552-471

Изтегли
„Почистване и пълно техническо обследване на подземен, вертикален, цилиндричен, стоманен резервоар Р – 3000 м3, предназначен за съхранение на гориво за дизелови двигатели “
обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 03.06.2020 г.

  Ивелин Краев

052 552471;

0899971126

изтегли
„Доставка емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни“ обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.05.2020 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 29.04.2020 г.

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена
“Възстановяване на изразходвания технически ресурс на задна климатична установка „ANTON KAESER WK 200” на фрегата „Горди” с бордови номер 43“.

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 20.05.2020 г.

  Ивелин Краев

052 552471;

0899971126

Изтегли
„Доставка на задвижващ електродвигател и монтажа му към компресор ЭК-10-2, монтаж и адаптирането им към корабните системи на фрегата „Смели”.

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на

22.04.2020 г.

  Ивелин Краев

052 552471;

Петър Петров

052 552398/455

Изтегли
„Проектиране и изграждане на структурно кабелна система (СКС) съгласно тактико-техническо задание ТТЗ.А69.0064.16” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП До началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на 

11.03.2020 г.

Военно формирование 34400-Варна17:00 часа на 27.05.2020 г.
  подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Възложена
„Доставка на мрежово оборудване”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 12.02.2020

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изпълнена
„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на пътни превозни средства и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 21.01.2020 г.

нов срок за ОП2
17.00 29.01.2020 г.

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изпълнена
„Доставка на мобилен електрически компресор за в.ф. 38010-Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 28.11.2019 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли

 

„Нанасяне на вътрешно и външно антикорозионно покритие на резервоар хоризонтален с вместимост 50 м³” обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

13.11.2019 г.

подp. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена
„Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за в.ф. 54830-Варна”

 

обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 22.11.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

 

„Доставка на мрежово оборудване” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 13.11.2019

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Доставка на VLF_LF_MF_HF радиоприемник за ВМС” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.10.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

Възстановяване на изразходвания технически ресурс, освидетелстване и запълване с фреон тип „114В-2” на 2 броя съдове за фреон от система за обемно гасене, монтирана на корвета „Бодри” с бордови номер 14 от състава на в.ф. 38920 – Варна обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 07.10.2019 г.

Ивелин Краев

052/552-463

Георги Георгиев

052/552468

Изтегли

Прекратена

„Ремонт и поддръжка на система за физическа сигурност на класифицирана информация GALAXY” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 10.09.2019 г. Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 14.11.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за военноморския координационен елемент базиран във в.ф. 32140-Варна” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 на ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 26.09.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Ремонт на покрива на сграда ПТО и склад АБТИ на в.ф. 34410-12”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.09.2019 г.

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Ремонт на хидроизолация на покрива на хранилище №14 във в.ф. 44320– Сенокос”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 24.07.2019 г.

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

“Доставка на облекло и обувки за осигуряване на безопасни условия на труд” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.07.2019 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли

“Ремонт на хранилище ЗИП-1 във в.ф. 34960-Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 13.06.2019 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №10 на военно формирование 32140-Варна” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.04.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

02.05.2019 г.

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изпълнена

„Извършване на ремонт на елементи от комплектацията на ПБРК „Рубеж-Э””

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 04.04.2019 г. в.ф. 34400 – Варна 17:00 часа на 04.06.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №7 на военно формирование 28430-Варна”

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 19.03.2019 г.

нов срок 17:00 часа на 29.03.2019 г.

в.ф 34400 – Варна 17:00 часа на 26.08.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

 

обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 28.02.2019 г.

Велико Трифонов

052 / 552 467

Изтегли

„Дефектация и изготвяне на техническо и ценово предложение за ремонт на изделие „1РЛ 234””

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.02.2019 г. Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 09.04.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.02.2019 г. Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 27.03.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изпълнена

“Доставка и монтаж на дограма на сграда №2 във в.ф. 34400”

 

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 03.12.2018 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Възложена

“Извозване на смет” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

16.04.2018 г.

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/

552-472

Изпълнена

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М””

 

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изпълнена

„Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г.

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г. подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Изпълнена