Архив за 2021 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Доставка на тактическа екипировка” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2021 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

Изтегли

изпълнена

„Авариен ремонт на десен главен двигател на фрегата „Смели” с бордови №11”
Обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.06.2021 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

Изтегли

изпълнена