Архив за 2020 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Доставка на спасителни плотове”  Обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.10.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли

Изпълнена

Авариен доков ремонт на подводната част на корпуса на хидрографски катер „Контраадмирал Сава Иванов Обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.08.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

Изтегли

Изпълнена

ОП№10/27.03.2020 г.

„Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Горди”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Изпълнена

ОП№011/27.03.2020 г.

„Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Верни”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.

 

НОВ СРОК

07.05.2020 г.

  Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

ВАЖНА ПРОМЯНА

Изтегли

Изпълнена