Обществена поръчка по ЗОП №24/12.06.2020

 

Ремонт на административна сграда във в.ф. 44320 – Сенокос

 

12.06.2020 г. – Обява

 

12.06.2020 г. – Приложения

 

09.07.2020 г. – Протокол

 

05.08.2020 г. – Договор

Публикувано на 10.06.2020 в 15:32:28