Обществена поръчка по ЗОП №20/18.05.2020 г.

 

Освидетелстване на газови вместимости и зареждането им с дихателни газови смеси/кислород за водолазни нужди

 

26.05.2020 г. – Решение

 

26.05.2020 г. – Обявление

 

26.05.2020 г. – Документация

 

26.05.2020 г. – Приложения

 

26.05.2020 г. – EEDOP

 

02.07.2020 г – Протокол

 

09.07.2020 г. – Решение 4234

 

28.07.2020 г. – Обявление за невъзложена поръчка АОП № 989125

 

 

 

 

Публикувано на 18.05.2020 в 13:41:06