Обществена поръчка по ЗОП №16/27.04.2020 г.

 

Доставка на водолазна екипировка и оборудване

 

11.05.2020 г. – Решение

11.05.2020 г. – Обявление

11.05.2020 г. – Документация

11.05.2020 г. – Приложения 1-4

11.05.2020 г. – Приложение 5

11.05.2020 г. – Приложение 6

11.05.2020 г. – Приложение 7

11.05.2020 г. – Приложения 8, 10-16

11.05.2020 г. – Приложение 9

15.05.2020 г. – Отговор на запитване

27.05.2020 – Отговор на поставен въпрос

15.06.2020 г. –  На 15.06.2020 г., в 12:07 часа е получено искане за предоставяне на информация по някои от приложените към документацията на поръчката технически спецификации. На основание чл. 33, ал. 3, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗОП, предвид на това, че до срока за получаване на оферти остават 8 дни, няма да бъде предоставен отговор.

13.07.2020 г. – Протокол комисия

13.07.2020 г. – Доклад комисия

13.07.2020 г. – Решение

21.09.2020 г. – Решение 567218.9.2020

21.09.2020 г. – Договор 5277 ДВЕО ОП1

21.09.2020 г. – Договор 5325 ДВЕО ОП2

21.09.2020 г. – Договор 5324 ДВЕО ОП5

21.09.2020 г. – Договор 5673 ДВЕО ОП6

22.10.2020 г. – Решение на КЗК 694/17.09.2020 г

22.10.2020 г. – Протокол комисия 6418

22.10.2020 г. – Доклад комисия 6430

22.10.2020 г. – Решение 6477

05.11.2020 г. – Договор 6703 ДВЕО ОП 7

16.11.2020 г. – Решение № 7075/16.11.2020 г.

09.12.2020 г. – Обявление изпълнен договор 5673 за ОП6

09.12.2020 г – Договор 7557 ДВЕО ОП3

21.07.2021 г. – Обявление изпълнен договор 7557

 

 

 

 

Публикувано на 07.05.2020 в 14:30:58