Архив за 2019 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Доставка на телекомуникационно оборудване и принадлежности” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 04.11.2019

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

 

Изтегли

Изпълнена

Проектиране и изграждане на система за осигуряване на отдалечен достъп до Брегова Радиолокационна Система за Контрол на Корабоплаването (БРСКК) – ЕКРАН обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.11.2019 г. Енчо Илиев Илиев
052/552-479
Изтегли

Изпълнена

Доставка на различни видове филтри обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2019 г. Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Изпълнена

Доставка на различни видове филтри обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 11.10.2019 г.

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Прекратена

ОП№18/13.05.2019 г.

„Регламентен преглед след отработени 12500 моточаса на два броя главни двигатели „ABS12VDZC-1070-181A” на фрегата „Дръзки”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 30.05.2019 г.

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

Възложена

Изпълнена

ОП№16/13.05.2019 г.

„Основен ремонт на два броя главни двигатели ДРА 210Б на базови миночистачи проект 1265Э”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г. Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

 

Възложена

Изпълнена

ОП№17/13.05.2019 г.

„Доставка на резервни части за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181-A”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г. Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

Възложена

Изпълнена

Ремонт на покрив и частичен ремонт на парова централа във ВР 1383 във в.ф.32890–Бургас обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 08.05.2019 г.

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Възложена

Изпълнена