Архив за 2019 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Доставка на телекомуникационно оборудване и принадлежности”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 04.11.2019

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

 

Изтегли

Изпълнена