Обществена поръчка по ЗОП № 44/22.10.2019 г.

 

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс – освидетелстване на 2 броя противопожарни системи за обемно гасене и запълване с фреон тип 114В-2 на съдовете към гасителните системи, монтирани на корвета „Бодри” с бордови номер 14 от състава на военно формирование 38920 – Варна

25.10.2019 г. – Обява

 

25.10.2019 г. – Приложения

 

Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 07.11.2019 г. Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 часа на 11.11.2019 г., в сградата на Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16 в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП от комисия назначена от командира на ВМС.

 

14.11.2019 г. – Протокол

 

16.12.2019 г. – Договор Халон БГ

Публикувано на 24.10.2019 в 10:45:01