Обществена поръчка по ЗОП № 035/25.09.2019 г.

 

“Доставка на резервни части за двигатели за дизелгенератори “Isotta Fraschini V1312T2ME”

 

27.09.2019. г. – Обява

27.09.2019 г. – Приложения

10.10.2019 г. – “Поради настъпване на обстоятелставата по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 на 14.10.2019 г. Отварянето на офертите ще се проведе в 15.00 часа на 15.10.2019 г., в сградата на Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16 в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП от комисия назначена от командира на ВМС.” 
 
 
 
 
 
 

 

Публикувано на 27.09.2019 в 11:55:19