Пазарна консултация с предмет за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение на обществена поръчка “Доставка и подмяна на пирсови електроразпределителни табла”

 

Пазарна консултация с предмет за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение на обществена поръчка “Доставка и подмяна на пирсови електроразпределителни табла”

11.09.2019 г. – Покана

Публикувано на 11.09.2019 в 12:46:59