Обществена поръчка по ЗОП №30/16.08.2019 г.

 

“Регламентиран преглед на 8000 моточаса на дизелгенератори №1 и №3 на фрегата “Верни” с борд.№42″

 

 

23.08.2019 г. – Обява

 

 

23.08.2019 г. – Приложения

 

 

13.09.2019 г. –  Поради настъпване на обстоятелставата по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 на 17.09.2019 г. Отварянето на офертите ще се проведе в 09.30 часа на 18.09.2019 г., в сградата на Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16 в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП от комисия назначена от командира на ВМС.

 

20.09.2019 г. – Протокол комисия

 

03.10.2019 г. – Договор

 

13.02.2020 г. – Допълнително споразумение №899

 

 

Публикувано на 23.08.2019 в 11:39:03