Обществена поръчка по ЗОП № 24/24.07.2019 г.

 

“Превоз на личен състав до местоработата и обратно”

 

05.08.2019 г. – Решение

 

05.08.2019 г. – Обявление

 

05.08.2019 г. – Документация

 

05.08.2019 г. – Приложения

 

05.08.2019 г. – ЕЕДОП

 

Публикувано на 05.08.2019 в 10:33:05