Пазарна консултация с предмет за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение на обществена поръчка “Доставка на водолазно екипировка и оборудване”

 

Пазарна консултация с предмет за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение на обществена поръчка “Доставка на водолазно екипировка и оборудване”

 

03.07.2019 г. – Покана

03.07.2019 г. – Технически спецификации:

ТС М 96.3260.19

ТС М 96.3261.19

ТС М 96.3263.19

ТС М 96.3264.19

ТС М 96.3265.19

ТС М 96.3266.19

ТС М 96.3258.19

ТС М 96.3273.19

Индикативна оферта на Н2О Сервиз ЕООД – 22.07.2019 г.

Индикативна оферта на Синхрон ООД – 22.07.2019 г.

Индикативна оферта на Хидроремонт ИГ ООД – 22.07.2019 г.

Публикувано на 03.07.2019 в 13:25:13