Обществена поръчка по ЗОП № 010/11.04.2019 г.

 

Предмет “Техническа поддръжка на радиолокационни станции на въоръжение във ВМС”

 

28.05.2019 г. Обява

 

28.05.2019 г. Приложения

 

11.06.2019“Поради настъпване на обстоятелства по чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за обособена позиция №1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 се удължава до 17:00 часа на 13.06.2019г. Отварянето на всички постъпили в деловодството на възложителя оферти по обществената поръчка ще се проведе в административната сграда на Щаба на Военноморски сили в гр.Варна, ул. „Преслав” №16 в 14:00 ч. на 14.06.2019г.” 

 

Публикувано на 28.05.2019 в 09:07:27