Обществена поръчка по ЗОП № 010/11.04.2019 г.

 

Предмет “Техническа поддръжка на радиолокационни станции на въоръжение във ВМС”

 

 

28.05.2019 г. Обява

 

28.05.2019 г. Приложения

 

11.06.2019“Поради настъпване на обстоятелства по чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за обособена позиция №1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 се удължава до 17:00 часа на 13.06.2019г. Отварянето на всички постъпили в деловодството на възложителя оферти по обществената поръчка ще се проведе в административната сграда на Щаба на Военноморски сили в гр.Варна, ул. „Преслав” №16 в 14:00 ч. на 14.06.2019г.” 

 

28.06.2019 г. Протокол

 

28.06.2019 г. Съобщение прекратяване

 

22.07.2019 г. – Договор с рег. № 5415/22.07.2019 г. за обособена позиция № 1 с предмет „Техническа поддръжка на радиолокационна станция „Selux T-250” и „Selux T-340””

 

22.07.2019 г. – Договор с рег. № 5416/22.07.2019 г. за обособена позиция № 3 с предмет „Техническа поддръжка на радарна подсистема на брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването „Екран””

 

Публикувано на 28.05.2019 в 09:07:27