Обществена поръчка по ЗОП №12/15.04.2019

 

“Превоз на личен състав от военни формирования на Военноморските сили до месторабота и обратно”.

 

22.04.2019 г. – Решение

 

22.04.2019 г. – Обявление

 

24.04.2019 г. – Документациия

 

24.04.2019 г. – Приложения

 

24.04.2019 г. – espd-request

 

30.05.2019 г. – Разяснение по поставен въпрос

 

11.06.2019 – “Отварянето на офертите ще се извърши в 10.00 ч. на 13.06.2019 г. в Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16. В съответствие с чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще отвори и пликовете с Ценовите предложения на участниците.”

 

26.06.2019 г. – Протокол

 

28.06.2019 г. – Доклад

 

02.07.2019 г. – Решение класиране

 

02.07.2019 г. – Решение прекратяване

 

19.07.2019 г. – Обявление

 

26.08.2019 г. – Обявление възл. Минибус

 

26.08.2019 г. – Договор

Публикувано на 22.04.2019 в 10:35:15