Пазарна консултация с предмет “Превоз на личен състав на военни формирования от ВМС до месторабота и обратно”

 

“Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка

с предмет “Превоз на личен състав на военни формирования от ВМС до месторабота и обратно”

 

18.03.2019 – Покана

 

18.03.2019 – Приложения

 

09.04.2019 – Индикативна оферта “Бургасбус”

 

09.04.2019 – Индикативнаоферта “М-Бус”

 

09.04.2019 – Индикативна оферта “Нирабус”

 

09.04.2019 – Индикативна оферта “Перота”

 

09.04.2019 – Индикативна оферта “Теохарев”

 

09.04.2019 – Доклад пазарни консултации

 

 

 

 

 

Публикувано на 09.04.2019 в 15:05:44