Обществена поръчка по ЗОП №03/11.01.2019 г.

 

Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежата „FLEET BROADBAND 500 на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС”

 

17.01.2019 г. – Обява

 

17.01.2019 г. – Приложения

 

22.01.2019 г. – Отговори на поставени въпроси по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежата „FLEET BROADBAND 500” на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС”

 

24.01.2019 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 28.01.2019 г.
 Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 ч. на 29.01.2019 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.
 
 
 
Публикувано на 11.01.2019 в 08:37:34