Архив за 2018 година

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявление
Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Преместване на несветещ навигационен знак „Лозенски” за нуждите на в.ф. 26870”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 03.09.2018 г.

 

Камелия Калчева

052 / 552 471

 

изтегли

Възложена

Доставка на резервни части за главен двигател ДРА-210Б»

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.11.2018 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

изтегли
Доставка на резервни части за главен двигател ARUB 215X12

обществена поръчка чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.10.2018 г.

 

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли
“Доставка на резервни части за главни двигатели”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.10.2018 г.

09.00 на 09.10.2018 г. – отваряне на ценовите предложение

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли

„Диагностика на валопроводи на фрегата „Дръзки” и фрегата „Верни”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.09.2018 г.

09:00 на 19.09.2018 г. – отваряне на ценовите предложения

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

„Доставка на системи за видео-телеконферентна връзка”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 08.08.2018 г.

 

Енчо Илиев 052 / 552 479

изтегли

Възложена