Обществена поръчка по ЗОП №057/05.2018 г.

 

Предмет: “Доставка на електроенергия средно напрежение и координатор на балансираща група за военно формирования от ВМС”.

 

15.11.2018 г. – Решение разкриване електроенергия

 

15.11.2018 г. – Обявление електроенергия

 

15.11.2018 г. – Документация с приложения