Обществена поръчка по ЗОП №058/05.11.2018 г.

 

Предмет: “Доставка на строителни материали и материали за топло и хидроизолация”

 

 

07.11.2018 г. – Обява

 

07.11.2018 г. – Приложение

 

12.11.2018 г. – Изменение в приложение 1

 

1. В Обособена позиция №1: в т. 5 и т. 6 се добавя – влачена, пастообразна.
2. В Обособена позиция №2: в т. 6 и т. 7 отпада армирано стъклоплатно и  се добавя армировка полиестър, SBS – 10 гадуса.
3. В Обособена позиция №4: в т. 1, 2 и 3 от наименованието на материалите отпада думата цвят, да се чете “с графит”.
 

 

23.11.2018 г. – Протокол

 

4.12.2018 г. – Договор

Публикувано на 07.11.2018 в 15:40:41