Обществена поръчка по ЗОП № 050/18.10.2018г

 

Предмет: „Доставка на водолазна екипировка и оборудване за нуждите на водолазите от Военноморските сили”

 

19.10.2018 г. – Обява

 

19.10.2018 г. – Приложения

 

25.10.2018 г. – “Поради допусната непълнота в Приложение № 6 от Документацията на обществената поръчка, в текста на приложението за обособена позиция № 5 „Технически изисквания на водолазна екипировка и оборудване” т.1 „Водолазна балансираща жилетка” графа „Ръсторазмери” да се чете както следва „L-5бр.; XXL-4бр.; XL-7бр.

 

07.11.2018 г. – Протокол

 

23.11.2018 г. – Договор с предмет: “Доставка на водолазна екипировка и оборудване за нуждите на водолазите от Военноморските сили”

 

Публикувано на 19.10.2018 в 11:03:48