Обществена поръчка по ЗОП № 037/27.08.2018 г.

 

 

Предмет : “Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140-Варна”.

 

29.08.2018 г. – Обява

 

29.08.2018 г. – Приложения

 

12.09.2018 г. – “Публичното заседание на комисията за отваряне на получените оферти ще се проведе в 13.00 ч. на 17.09.2018 г. вместо в 10.00 ч. на 14.09.2018 г.”.

 

27.09.2018 г. – Протокол 

 

Поради получен писмен отказ за сключване на договор с клаираната на първо място за ОП №1 фирма “Весела” ООД, е поканена за сключване на договор класираната на второ място фирма “ИСС Инженеринг” ООД

 

19.10.2018 г. – Договор

 

19.10.2018 г. – Договор

Публикувано на 29.08.2018 в 12:36:14