Обществена поръчка по ЗОП № 033/14.08.2018 г.

 

Предмет : Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500”

 

17.08.2018 г. – Обява

 

17.08.2018 г. – Приложения

 

17.08.2018 г. – Техническа спецификация ТС ВМС.К.С.040.17.

 

27.08.2018 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 30.08.2018 г.
 
27.08.2018 г. – Отварянето на офертите ще се проведе в 09.00 ч. на 31.08.2018 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.
 
 

 

 

Публикувано на 17.08.2018 в 15:54:00