Обществена поръчка по ЗОП № 028/12.07.2018 г.

 

 

Предмет : “Ремонт на коляно към компенсатора на главен двигател М507”

 

13.07.2018 – Обява РККГД М507

 

13.07.2018 – Приложения РККГД М507

 

08.08.2018 г. – Протокол “Ремонт на коляно М507”

 

31.07.2018 г. – Във връзка с настъпването на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 на 02.08.2018 г., а отварянето им  ще се проведе в 09.30 на 03.05.2018 г. Допуска се оглед на обекта на поръчката до 01.08.2018 г.”

 

24.08.18 г. – Заповед прекртяване

 

Публикувано на 13.07.2018 в 10:11:32