Обществена поръчка по ЗОП №018/15.05.2018 г.

 

Предмет:“Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства”.

 

18.05.2018 г. – Обява

 

18.05.2018 г. – Приложения

 

29.05.2018 г. – Срокът за получаване на оферти за двете обособени позиции се удължава до 17.00 ч. на 31.05.2018 г. Публичното отваряне на офертите ще се извърши в 09.00 ч. на 04.06.2018 г.

 

06.06.2018 г. – Протокол

 

04.07.2018 – Договор

Публикувано на 18.05.2018 в 10:25:45