Обществена поръчка по ЗОП № 011/26.04.2018 г.

 

Предмет: „Изпълнение на СМР, съгласно количествена сметка на обект ”Ремонт на покрив и частичен ремонт на хранилище 20 във в.ф. 26420-Росен

 

09.05.2018 – Обява

 

09.05.2018 – Приложения

 

05.06.2018 г. – Протокол

 

09.07.2018 г. – Договор

Публикувано на 09.05.2018 в 16:14:50