Обществена поръчка по ЗОП №016/04.05.2018 г.

 

Предмет : “Денонощна физическа въоръжена охрана на военни формирования от ВМС”.

14.05.2018 г. – Документация

14.05.2018 г. – Приложения

14.05.2018 г. – Решение

14.05.2018 г. – Oбявление

25.06.2018 г. – “Отварянето на получените оферти ще се осъществи в 10:00 часа на 28.06.2018 г., четвъртък, в приемната на КПП на Щаба на ВМС, ул. Преслав, №16, гр. Варна”

02.07.2018 г. – Протокол №1

11.07.2018 г. – Отварянето на пликове “Предлагани ценови параметри” ще се извърши в 10.00 часа на 16.07.2018 г. в Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16.

12.07.2018 – Протокол № 2

16.07.2018 – Протокол № 3

17.07.2018 – Доклад

18.07.2018 – Решение

31.10.2018 г. – Обявление за възлагане охрана

23.11.2018 г. – Договор 7013 за охрана на 34960

23.11.18 г – Договор 7014 за охрана на 32020

06.02.2019 г – Допълнително споразумение 433

06.02.2019 г – Допълнително споразумение 434

Публикувано на 14.05.2018 в 09:00:53