Обществена поръчка по ЗОП № 008/26.04.2018 г.

 

Предмет:”Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140 Варна”.

 

04.05.2018 г. – Обява

 

04.05.2018 г. – Приложения