Обществена поръчка по ЗОП № 008/26.04.2018 г.

 

Предмет:”Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140 Варна”.

 

04.05.2018 г. – Обява

 

04.05.2018 г. – Приложения

 

29.05.2018 г. – Срокът за получаване на оферти за двете обособени позиции се удължава до 17.00 ч. на 31.05.2018 г. Публичното отваряне на офертите ще се извърши в 10.00 ч. на 01.06.2018 г.

 

19.06.2018г. – Протокол

 

29.08.2018 г. – Договор №494829.08.2018 г. – Договор №4949

 

29.08.2018 г. – Прекратяване на договори

 

Публикувано на 29.08.2018 в 14:36:06