Обществена поръчка по ЗОП №004/09.03.2018 г.

 

Предмет: “Ремонт на подемно-спускова количка от хелингово съоръжение във в.ф. 54840-Варна”.

 

27.03.2018 – Решение

 

27.03.2018 – Обявление

 

27.03.2018 – Документация

 

27.03.2018 – Приложение 1

 

27.03.2018 – Приложение 2

 

27.03.2018 – Приложение 3

 

27.03.2018 – Приложение 4

 

27.03.2018 – Приложение 5

 

27.03.2018 – Приложение 6

 

27.03.2018 – Приложение 7

 

27.03.2018 – Приложение 8

 

27.03.2018 – Приложение 9

 

27.03.2018 – Приложение 10

 

27.03.2018 – Приложение 11

 

02.05.2018 г. – Протокол 1

 

Съобщение: “Отварянето на пликовете “Ценови ценови параметри” ще се извърши в 10.00 ч. на 16.05.2018 г. в Щаба на ВМС, ул. Преслав №16. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.”

 

16.05.2018г. – Протокол №2 и Решение

 

13.06.2018 – Договор

 

13.06.2018 – Обявление за възложена поръчка

 

30.08.18 г. – Доп споразумение РПСКХС

 

25.10.2018 г. – Обявление за изпълнен договор РПСКХС

 

26.10.2018 г. – Решение за одобряване на обявление за изменение на обявление за приключване на договор РПСКХС

Публикувано на 27.03.2018 в 17:20:47