Обществена поръчка по ЗОП №002/20.02.2018г.

 

Предмет: “Техническа поддръжка на радиолокационни станции “SELUX T250” и “SELUX T340”.

 

27.02.2018 г. – Обява

 

27.02.2018 г. – Приложения

 

27.02.2018г. – Техническа спецификация

 

08.03.2018 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 12.03.2018 г.
 
 
08.03.2018 г. – Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 ч. на 13.03.2018 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.
 
 
 

 

Публикувано на 27.02.2018 в 11:44:36