Обществена поръчка по ЗОП №066/12.12.2017 г.

 

Предмет: Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежата „FLEET BROADBAND 500 на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС”

14.12.2017г. – Обява

14.12.2017г. – Приложения

 

22.12.2017 г. – Отговори на поставени въпроси по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежата „FLEET BROADBAND 500” на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС”

 

04.01.2018 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 08.01.2018 г.
 
 
04.01.2018 г. – Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 ч. на 09.01.2018 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.

 

17.01.2017 г. – Протокол

 

09.02.2018 г. – Договор рег. № 852/09.02.2018 г.

Публикувано на 13.12.2017 в 08:46:17