Обществена поръчка по ЗОП №056/30.10.2017 г.

 

Предмет: “Доставка на спасителни плотове”

 

01.11.2017г. – Обява спасителни плотове

 

01.11.2017г. – Приложения спасителни плотове

 

02.11.2017 - Съобщение: Поради допусната техническа грешка в Техническата спецификация на основание
                                            чл. 100, ал. 1 т. 5 от Закона за обществените поръчки процедурата се прекратява.

 

 

 

Публикувано на 01.11.2017 в 10:04:02