Обществена поръчка по ЗОП № 052/23.10.2017 г.

 

Предмет: “Доставка на късовълнова радиостанция

 

25.10.2017 г. – Обява

 

25.10.2017 г. – Приложения

 

25.10.2017 г. – ТС ВМС.К.КВ.044.17

 

 
02.11.2017 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 06.11.2017 г.
 
 
02.11.2017 г. – Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 ч. на 07.11.2017 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.
 
 

09.11.2017 г. – Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за реализиране на обществена поръчка с обява „Доставка на късовълнова радиостанция”

 

23.11.2017 г. – Договор № 7005/ 23.11.2017 г.

 

Публикувано на 24.10.2017 в 14:51:46