Обществена поръчка по ЗОП № 042/20.09.2017 г.

 

Предмет: “Доставка на лични предпазни средства, обувки защитни и специално работно облекло”

 

20.10.2017 – Обява

 

20,10,2017 – Приложения

 

20.10.2017 – Съобщение:  Отварянето на офертите ще се състои в сградата на Щаба на Военнорските сили на ул. „Преслав” №16 на 07.11.2017 г. от 10.00 часа.

 

06.11.2017г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 09.11.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.11.2017 г. в Щаба на ВМС ул. Преслав № 16.

 

20.11.2017 г. – Прекратена

Публикувано на 12.10.2017 в 08:38:00