Обществена поръчка по ЗОП №043/25.09.2017 г.

 

Предмет: Доставка на радиостанции

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.10.2017 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите по ОП №1 „Доставка на късовълнова радиостанция” се удължава до 17.00 часа на 16.10.2017 г.
 
 
11.10.2017 г. – Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 ч. на 17.10.2017 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.
 

20.10.2017 г. – ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за реализиране на обществена поръчка с обява „Доставка на радиостанции”

 

06.11.2017 г. – Договор № 6562/06.11.2017 г. по обособена позиция №1 „Доставка на късовълнова радиостанция”;

 

07.11.2017 г. – Договор № 6597/07.11.2017 г. по обособена позиция №2 „Доставка на преносима УКВ радиостанция”

 

 

Публикувано на 27.09.2017 в 11:43:37