Обществена поръчка по ЗОП с №047/25.09.2017 г.

 

Предмет: “Доставка на резервни части за двигатели на корабни дизел-генератори”

 

26.10.2017г. – Обява

 

26.07.2017г. – Приложения

 

06.11.2017 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите за обособена позиция №2 се удължава до 17.00 часа на 09.11.2017 г. Отварянето на офертите ще се проведе в 10.00 ч. на 10.11.2017 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.

 

 

13.11.2017 г. – Протокол

 

24.11.2017 – Договор 6889

 

 

Публикувано на 26.10.2017 в 16:50:57