Обществена поръчка по ЗОП с №045/25.09.2017 г.

 

 

Предмет: “Доставка на филтри”

 

26.10.2017г. – Обява филтри

 

26.10.2017г. – Приложения

 

03.11.2017 – Отговор на поставен въпрос

 

 
06.11.2017 г. –
Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите за обособени позиции №2, 3, 5, 6 и 8 се удължава до 17.00 часа на 09.11.2017 г. Отварянето на офертите ще се проведе в 09.00 ч. на 10.11.2017 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.

 

21.11.2017г. – Протокол

 

11.12.2017г. -Договор 7075

 

11.12.2017г. – Договор 7077

 

11.12.2017г. – Договор 7116

 

11.12.2017г. – Договор 7813

 

13.12.2017 г. – изпълнен договор 7116/28.11.2017 г.


13.12.2017 г. – изпълнен договор 7077/27.11.2017 г.


20.12.2017 г. – изпълнен договор 7075/27.11.2017 г.

 

10.01.2018г. – Допълнително споразумение

 

06.02.2018 – Изпълнен договор 7813/06.12.2017 г.

 

Публикувано на 26.10.2017 в 16:48:04