Обществена поръчка по ЗОП №035/28.08.2017 г.

 

Предмет на поръчката: „Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването „ЕКРАН””

 

01.09.2017 г. – Обява

 

01.09.2017 г. – Приложения

 

01.09.2017 г. – „Техническа спецификация за Ремонт на радарна подсистема на брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването „ЕКРАН”” с № ТС ВМС.Б.РЛС.042.17.

 

12.09.2017 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 15.09.2017 г.

 

12.09.2017 г. – Отварянето на офертите ще се проведе в 11.00 ч. на 18.09.2017 г. в сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” № 16.

 

25.09.2017 г. – Протокол

 

23.10.2017 г. – Договор

Публикувано на 30.08.2017 в 19:50:16