Обществена поръчка по ЗОП №007/03.04.2017 г.

 

Предмет: “Доставка на водолазна екипировка”

 

26.07.2017г – Решение

 

26.07.2017г – Обявление

 

26.07.2017г – Документация

 

26.07.2017г – Приложение 1 Списък и ТХ на ОП1

 

26.07.2017г – Приложение 2 ОП2 ТС М 96.1981.14

 

26.07.2017г – Приложение 3 доп ОП2

 

26.07.2017г – Приложение 4 Опис

 

26.07.2017г – Приложение 5 ЕЕДОП ДВЕ

 

26.07.2017г – Приложение 6 Съгласие с договор ДВЕ

 

26.07.2017г – Приложение 7 Валидност на оферта ДВЕ

 

26.07.2017г – Приложение 8 Конфиденциалност ДВЕ

 

26.07.2017г – Приложение 9 Ценово предложение ДВЕ

 

26.07.2017г – Приложение 10 Договор ДВЕ

 

22.08.2017 – Публичното отваряне на пликовете “Предлагани ценови параметри” ще се извърши

 

в 09.00 часа на 25.08.2017 г. в Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16.

 

31.08.2017 г. – Протокол

 

31.08.2017 г. – Решение

 

06.11.2017г. – Договор 5340

 

06.11.2017г. – Договор 6493

 

06.11.2017г. – Обявление за възложена поръчка ДВЕ

 

13.02.2018 г. – Обявление изп.поръчка

 

16.05.2018 г. – Обявление приключен договор Дрегер Сейфти България

 

Публикувано на 26.07.2017 в 11:36:42