Архив за 2017 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Измерване на импеданса „Фаза защитен проводник” на сгради във военно формирование 26800-Варна”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 часа на

08.12.2016 г.

 

В.ф. 34400-Варна

17.00ч на 28.12.2016г.

 

 

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

Изтегли

Приключена

 

„Доставка на метална огнеупорна каса” във военно формирование 32890-Бургас

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

02.12.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

изтегли

Приключена

 

 

„Смяна на дограма на сграда № 3 във в.ф. 34400”

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.1

 

В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 28.11.2016 г.

 

Лиляна Лечева – тел. 052/552-471

изтегли

Приключена

 

„Ремонт на блокове, влизащи в комплектацията на изделие П-21 от състава на БРК „Рубеж””

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

05.12.2016 г.

 

В.ф. 34400-Варна

17.00ч на 06.02.2017г.

 

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

изтегли

Прекратена

 

„Изграждане на системи за физическа сигурност за помещение № 1304 във в. ф. 34400-Варна”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

17.03.2017 г.

Военно Формирование 34400-Варна

до 17.00ч. на 09.06.2017г.

 

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 

Изтегли

 

Приключена

 

Възстановяване на горивна цистерна на ляв борд на рейдови миночистач с бордови № 56 от състава на в.ф. 18360-Г Варна”

Обществена

поръчка по чл. 20,

ал. 6 от ЗОП

 

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

12.04.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472 

 

Изтегли

 

Приключена

 

„Техническо обслужване и поддръжка на стоматологична техника” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

27.04.2017 г.

нов срок

17.05.2017г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472 

Изтегли

 

 

Прекратена

 

 

„1333 Ремонт на сграда № 31-Лаборатории на инженерно-техническия състав във военно формирование (в.ф.) 36940-Варна” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 16.08.2017г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Изтегли

Приключена

 

„Доставка на мишени за противоподводна подготовка на кораби от ВМС за еднократно използване” Oбществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

25.08.2017 г.

НОВ срок 17.00 часа на 15 ноември 2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

Покана

Техническа спецификация

Приложения

Прекратена

 

 

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на електрически манометри тип ВМД, монтирани на фрегата „Смели” с бордови номер 11 от състава на военно формирование 38920 – Варна” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП  
Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 28.08.2017 г.
 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

 

 

Изтегли 

Приключена

 

„Възстановяване на техническите параметри на водогреен котел от военно формирование 34410-21 – Варна” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.08.2017 г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

 

Изтегли 

Приключена

 

„Доставка на въглища  кафяви каменни” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 26.09.2017 г.

нов срок – 17.00 часа на 06.10.2017г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

 

 

Прекратена

 

„Доставка на настолна система за видеоконферентна връзка” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

 В.ф. 34400-Варна –

17.00 часа на  

06.11.2017 г.

 

подполковник Любомир Арнаудов –

тел. 052/552-472

 

Изтегли 

Приключена

 

„Доставка на кранци” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.11.2017 г.  

Велико Трифонов

052 / 552 467

 

Изтегли 

Приключена

 

„Доставка на мрежово оборудване ”   Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП    Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 09.11.2017  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

 Изтегли

Приключена

 

„Извършване на дефектация, проверка и настройка на референтна станция DGPS” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 24.04.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

 Изпълнена 
„Монтаж и центровка на гребен вал и гребен винт на мка №3” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.05.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

 Изпълнена
„Ремонт на купол и прилежащ покрив на сграда №1 във в.ф. 34400–Варна”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП

  Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.07.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

 Изпълнена
„Ремонт на десен главен двигател на фрегата „Смели”

Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП

  Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 20.07.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

  Изпълнена 
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на предна климатична установка на фрегата „Дръзки”

Обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

  Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.09.2017 г.  

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

 Изпълнена 
„Проверка и освидетелстване на метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности и арматура към тях”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.09.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

Мария Радева 052 / 552 456

 

Изпълнена 
„Доставка на резервни части за въздушни компресори”

 обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

  Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 12.10.2017 г.   

Енчо Илиев

052 / 552 479 

 Изпълнена
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на жирокомпаси”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

  Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 01.03.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

Прекратена
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на жирокомпаси”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 
Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.10.2017 г.
 

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изпълена 
 Доставка на резервни части за главни корабни двигатели

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП 

 

 Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.11.2017 г.

 

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

 Изпълена
„Доставка на резервни части за въздушен компресор 30 bar CompAir”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 01.11.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

 Изпълена
 „Проверка и освидетелстване на метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности и арматура към тях”

обществена

поръчка по чл.

20, ал. 4, т.3 от

ЗОП  

 

 

Военно

формирование

34400-Варна

Нов срок:

17.00 часа на

24.04.2017г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

 Прекратена

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси”

Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 07.12.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли  

Изпълнена