Обществена поръчка по ЗОП с №003/20.02.2017 г.

 

Предмет на поръчката “Превоз на личен състав на в.ф. 54950-Бургас до месторабота и обратно“.

Решение – 27.04.2017г.

Обявление – 27.04.2017г.

Документация – 27.04.2017г.

Приложения – 27.04.2017г.

 Публичното отваряне на офертите ще се извърши в 10.00 ч. на 06.06.2017 г. в сградата на Щаба на ВМС,
гр. Варна, ул. Преслав №16 – 05.06.2017г.

Протокол – 13.06.2017 г.

Протокол – 23.06.2017г

СЪОБЩЕНИЕ: Публичното отваряне на ценовите предложения  ще се извърши от 10.00 часа на 29.06.2017 г. в Щаба на ВМС
гр. Варна ул. “Преслав”№ 16

04.07.2017г. – Протокол

04.07.2017г. – Доклад

04.07.2017г. – Решение

28.11.2017г. – Обявление

 

06.12.2017 г. – Договор

 

06.02.2017г. – Обявление

 

06.02.2017г. – Договор Бургасбус

Публикувано на 24.04.2017 в 09:30:40