Обществена поръчка по ЗОП № 065/02.11.2016 г.

 

 

Предмет: “Доставка на охладители за двигатели с вътрешно горене”

 

04.11.2016 –  Обява охладители за ДВГ

 

04.11.2016 – Приложения Охладители за ДВГ

 

11.11.2016 г., 17:00 – Съобщение: В изпълнение на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 17:00 на 15.11.2016 г. Отварянето на получените оферти ще се започне в 09:00 на 16.11.2016 г. в сградата на Щаба на ВМС, ул. Преслав №16, гр. Варна.
02.12.206 г. – Изпълнена
Публикувано на 02.11.2016 в 16:21:47