• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5
 
 

На 7 юли 2024 г., работата на ръководството, планиращия състав и участниците в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2024” продължи с провеждането на предпоходна конференция и работни срещи.

В 14:00 часа, в Конгресния център на Пристанище Бургас се проведе  Конференция преди излизане на корабите на море, в която участваха офицерите от Щаба оперативното съединение и командирите на кораби.

На Конференцията пред командира на оперативното съединение, флотилен адмирал Велко Велков беше представен реда за изпълнението на предстоящите през следващите дни упражнения и учения на море.

В изказванията си представителите на щабовете и командирите, дадоха висока оценка на проведената предпоходна подготовка, като предпоставка за успешно изпълнение на поставените задачи.

Поради конфликта в северната част на Черно море и  реалната възможност от наличие на дрейфащи мини в районите на учението са взети мерки за осигуряване безопасността на участниците.

И по време на бреговата фаза на „Бриз 2024“, Военноморските сили на Република България продължават да водят наблюдение на системата за разделно движение по нашето крайбрежие, бреговата ивица и тези части от националните морски пространства, в които е възможно появяването на плаваща мина.

 

На 07.07.2024 г., с провеждането на работни срещи за планиране на съвместни задачи между участващите в учението страни приключи последният ден от бреговата фаза от националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2024“.

Командирът на корабното съединение флотилен адмирал Велко Велков и командирите на тактическите групи, участващи в учението, обсъдиха предстоящите задачи на море. Основният акцент беше отработването на планираните допълнителни упражнения за повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействието между новосформираната Противоминна група в Черно море (MCM Black Sea) и останалите кораби.

Флотилен адмирал Велко Велков пожела на участниците безаварийно плаване и успешно изпълнение на поставените задачи. Той подчерта важността на стриктното спазване на правилата на безопасно плаване и прилагане на процедурите на НАТО по командване и контрол на корабоплаването в Черно море.

 

Jul 06

На 06 юли 2024 г. в 09:00 ч. на Пристанище Бургас пристигнаха корабите от новосформираната Противоминна военноморска група в Черно море MCM Black Sea.

В церемонията по посрещането участваха Представителният духов оркестър на Военноморските сили и офицери от флотилия бойни и спомагателни кораби. Командирът на Противоминната група капитан Ӏ ранг Юсуф Карагюле беше посрещнат от заместник-командирът на флотилията капитан Ӏ ранг Павлин Петков.

От 09:30 ч. командирът на Военноморските сили, командирът на противоминната група и командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велков дадоха пресконференция пред представители на медиите.

Контраадмирал Михайлов запозна присъстващите в залата с целите и задачите на започналото учение ,,БРИЗ 2024“. Той обърна внимание, че тази година в учението ще вземат участие и корабите от Противоминната военноморска група в Черно море MCM Black Sea и това ще даде възможност на капитан Ӏ ранг Юсуф Карагюле да сглоби групата, за да може тя по-ефективно да изпълнява своите задачи. Контраадмирал Михайлов подчерта, че групата ще действа в западната част на Черно море в морските пространства на Румъния, България и Турция и няма да излиза извън тези райони.

Капитан Ӏ ранг Карагюле направи изявление, в което представи състава и задачите на групата, като спомена, че групата беше сформирана в Истанбул на 1 юли 2024 г. и първата активация ще завърши на 16 юли в Констанца. Той уточни, че групата ще се командва на ротационен принцип, като на 2 януари 2025 г.  командването се поема от българските Военноморски сили.

Флотилен адмирал Велков, представи основната цел и задачите на на учението „БРИЗ 2024“. Той подчерта, че повишаването на взаимодействието и оперативната съвместимост е най-важната задача при впровежадне на силите на действията на море.

В хода на учението ще се изпълняват широк спектър от задачи, целящи, както поддържането на нивото на подготовка , така и повишаване на способностите за съвместни действия, в рамките на многонационално оперативно съединение.

Днес и утре продължава бреговия етап на учението ,,БРИЗ 2024“ с провеждане на работни срещи за планиране на съвместни задачи и с цел повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействието между Военноморските сили на участващите в учението страни, както и отработване на междуведомственото сътрудничество и взаимодействието с правителствените и неправителствените организации и ведомства, за осигуряване на морската сигурност в региона.

 

На 5 юли 2024 г., по случай 133-та годишнина от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков – първия български адмирал, командвал флота, на паметника му пред Щаба на Военноморските сили се проведе военен ритуал по поднасяне на венци и цветя.

Строят на почетния караул беше приет от командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

На ритуала присъстваха областният управител госпожа Андрияна Андреева, заместник-кметът на Варна господин Илия Коев, представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на ветераните от войните на България, Съюза на подводничарите в Република България, наследници и родственици на контраадмирал Вариклечков, военнослужещи и цивилни служители от Щаба на ВМС.

 

Jul 04

На 06 юли 2024 г., от 09:00 часа ще се проведе тържествена церемония по посрещането на корабите от Противоминната военноморска група в Черно море MCM Black Sea на Пристанище Бургас, след което от 09:30 часа в Конгресен център Бургас, командирът на Военноморските сили и oфицерът, управляващ силите на групата на море, ще дадат пресконференция пред представителите на медиите.

Каним журналистите, желаещи да отразят събитията да заповядат в 09:00 ч. на 6 юли 2024 г. на Морска гара Бургас.

Моля, носете си журналистически карти и лични документи.

 

Jul 04

На 5 юли 2024 г., по случай 133-та годишнина от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков – първия български адмирал, командвал флота, на паметника му пред Щаба на Военноморските сили ще се проведе военен ритуал по поднасяне на венци и цветя.

Представителите на медиите, които желаят да отразят събитието, трябва да бъдат в 08:50 ч. на 5 юли 2024 г. пред паметника на контраадмирал Вариклечков до сградата на Щаба на Военноморските сили.

 

От 4 до 14 юли 2024 година, Военноморските сили на Република България ще проведат националното военноморско учение „БРИЗ 2024” отворено за чуждестранно участие. Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и в райони, които са обявени своевременно.

В учението ще вземат участие военни кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от Военноморските сили на България, Албания, Белгия, Великобритания, Грузия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, Военноморското командване на НАТО, Командването за специални операции в Европа SOCEUR,  Тренировъчен център на НАТО по морски възпиращи операции (NMIOTC), Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на НАТО за противодействие и обезвреждане на морски мини, Щабния елемент за интеграция на  силите на НАТО в България, щаба на отбраната (ЩО), Съвместното командване на силите (СКС), Сухопътни войски (СВ), Военновъздушните сили (ВВС), ВА ,,Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, дирекция ,,Специални операции и борба с тероризма“ – МВР (ДСОБТ-МВР) и представители на държавни ведомства, агенции и неправителствени организации.

Основната цел на учението  е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между участващите в учението страни, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от бойни действия на море в операция в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.

Двадесет и осмия “БРИЗ” през 2024 г. продължава традицията  от предишните си издания, да се отработи междуведомственото сътрудничество и взаимодействието с неправителствени организации и частни компании в многонационална среда. В учението ще участват 4 министерства, 24 държавни организации, правителствени и неправителствени организации, доброволчески сдружения и частни компании.

За поредна година в учението ще се включи и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), която следи за прилагане на съответното законодателство, свързано с намаляването на риска от морски произшествия, замърсяването на морето от кораби и загубата на човешки живот в морето.

Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „БРИЗ 2024”. Офицер, провеждащ учението и директор на учението е капитан І ранг Ваньо Мусински – началник на Щаба на Военноморските сили. Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Велко Велков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

 

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов участва днес, 1 юли, в среща на Комитета на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), която се проведе в Истанбул заедно с командирите на ВМС на Турция и Румъния. На срещата бяха подписани набор от оперативни документи, регламентиращи дейността на групата.

На тържествената церемония, в присъствието на командирите на Военноморските сили на трите държави, бе дадено началото на първата активация на Противоминната военноморска група (MCM Black Sea) в Черно море.

Българските ВМС участват с минен ловец „Струма“ с командир капитан III ранг Мирослав Добрев. По време на първата активация до 16 юли групата ще действа в националните морски пространства на трите държави. Корабите ще изпълняват задачи по разузнаване и наблюдение с оглед на минната заплаха, противоминни действия в определени зони, съвместни учения, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на морската ситуационна осведоменост на НАТО.

Групата ще вземе участие в морската фаза на националното военноморско учение с международно участие „Бриз – 2024“.

 

Минен ловец „Струма“ отплава днес, 28 юни, от района на Военноморска база Варна за Истанбул, където на 1 юли 2024 г. ще се включи в новосформираната постоянна противоминна група в Черно море. Групата бе създадена в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителствата на България, Румъния и Турция. Това е първото участие на кораб от българските Военноморски сили (ВМС) в подобна операция след края на Втората световна война.

По време на първата активация от 2 до 16 юли групата ще действа в националните морски пространства на трите държави под командването на контраадмирал Юсуф Акюз – командир на оперативна група от щаб, разположен в град Истанбул и началник на щаба капитан I ранг Лъчезар Иванов. Силите на море ще се управляват от капитан I ранг Юсуф Карагюле.

Българските ВМС участват с минен ловец „Струма“ с командир капитан III ранг Мирослав Добрев. От ВМС на Румъния ще участва противоминният кораб „Аксенте“, от Военноморските сили на Турция – противоминен кораб „Акчай“ и кораб за командване и управление „Капитан Гюнгюр Дормуш“.

В епизодите на море корабите ще изпълняват задачи по разузнаване и наблюдение с оглед на минната заплаха, противоминни действия в определени зони, съвместни учения, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на морската ситуационна осведоменост на НАТО.

По време на активацията корабите от МСМ Black Sea ще посетят пристанища Истанбул, Бургас и Констанца. Групата ще вземе участие в морската фаза на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2024“.

 

Днес, 21 юни 2024 г., завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2024”.

Във Военноморска база – Варна беше проведен заключителният разбор. Отчетено беше успешното планиране и провеждане на учението, както и изпълнението на всички поставени цели.

В продължение на няколко дни екипите водолази от участващите държави тренираха съвместно изпълнението на специфични задачи. За разлика от миналата година, когато поради лоши метеорологични условия не бяха изпълнени задачите свързани с дълбоководни спускания от екипите, тази година всички поставени задачи бяха отработени, включително и използването на подводен дрон ,,FUSION”, с каквито Военноморските сили вече разполагат.

Реалистичната обстановка и внимателно подбраните райони създадоха подходящи условия за усъвършенстване на знанията и уменията на участващите водолазни екипи по прилагане на процедурите и стандартите на НАТО, при провеждане на водолазна дейност и извършване на взривни дейности под вода. Това допринесе и за повишаването на оперативната съвместимост на участниците по противодействие на минната заплаха на море.

Набелязани бяха мероприятия за подобряване на процеса на планиране и провеждане на следващото учение през 2025 година.