Анализ на подготовката и състоянието на дисциплината във Военноморските сили за изминалата 2012 година.

Jan 24

На 24 януари 2013 г., под ръководството на командира на ВМС контраадмирал Румен Николов, се проведе анализ на подготовката и състоянието на дисциплината във Военноморските сили за изминалата 2012 година.

На анализа присъстваха ръководството на Военноморските сили, командванията на военните формирования от флота и началниците на отдели и сектори в Командването на ВМС.

„Основните усилия в подготовката ни през годината бяха насочени към усъвършенстване на оперативните способности, ефективността и съвместимостта с ВМС на страните-членки на НАТО. Военноморските сили изпълниха заложените в Плана за развитие на Въоръжените сили през 2012 г. задачи. Общата оценка за участието ни в мисии зад граница в подкрепа на международния мир и сигурност е висока. Взаимодействието с органите на държавната и местна власт, както и с неправителствени институции и организации е на много добро ниво.” Това бяха основните изводи в представения от началника на Щаба на Военноморските сили капитан І ранг Коста Андреев анализ на подготовката и състоянието на дисциплината.

Кулминация в подготовката за 2012 г. беше провеждането на оперативно-тактическото учение с международно участие „Бриз 2012”, по време на което се извърши потвърждаване сертификацията на фрегата „Дръзки” и бяха отработени елементи от гражданско-военното сътрудничество.

Корвета „Решителни” и базов миночистач „Прибой” се представиха достойно в активациите на оперативната група за черноморско сътрудничество в Черно море „ВLAСКSEAFOR”. Екипажът на фрегата „Верни” успешно участва в операцията на НАТО в Средиземно море „ACTIVE ENDEVOUR”.

В обръщението си към участниците в анализа, командирът на ВМС контраадмирал Румен Николов акцентира върху необходимостта от максимално ефективното използване на възможностите за подготовка на екипажите в реални условия на море. „Морякът е моряк, когато е в морето!” – подчерта той и призова към преодоляване на неувереността в собствените сили и възможности у част от личния състав, натрупана вследствие на недостатъчните ресурси за подготовка.

„Добра организация, внимателно планирана и проведена превантивна дейност, оптимална реализация на възможностите за логистично осигуряване,  пълноценна подготовка в базови условия – това са основните предпоставки за безаварийно и резултатно участие на нашите сили и средства в планираните мероприятия. Само с пълното разгръщане на индивидуалните умения и професионални възможности на военнослужещите и цивилните служители от Военноморските сили и активното им реализиране в екипните усилия на всяка управленска структура, формирование и екипаж, можем да преодолеем предизвикателствата, стоящи пред нас през 2013 година.”

Галерия